Subscribe to our newsletter:

Danh ngôn song ngữ Việt Anh

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

••• Ứng dụng Danh ngôn song ngữ Anh - Việt với những câu danh ngôn của các tác giả nổi tiếng và gần gũi với cuộc sống đời thường sẽ giúp bạn vừa học, vừa trải nghiệm thật thú vụ •••

••• Tính năng •••
+ Hơn 200 chủ đề và 600 tác giả nổi tiếng
+ Danh ngôn với Tiếng Anh và Tiếng Việt
+ Chức năng đọc Tiếng Anh