Subscribe to our newsletter:

AntikSAT

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia určená pre potreby satelitných inštalatérov realizujúcich aktiváciu služieb AntikSAT. Telefón prostredníctvom videokamery naskenuje čiarové kódy set-top boxu a smart karty, ktoré disponujú kódovacím systémom Conax pairing. Následne ich vzájomne spáruje a umožní tak využívanie služby AntikSAT. Aplikácia je využiteľná výlučne pre potreby satelitných služieb spoločnosti Antik Telecom, prípadne jej dcérskych spoločností v rámci územia Slovenskej a Českej republiky.