Subscribe to our newsletter:

Tidshantering

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Skifta från analog till digital tidsangivelse:

Appen löser detta problem från två synvinklar. Antingen kan man skrolla fram exempelvis frasen ”tjugo i elva” (samt förmiddagen) och appen översätter den till 10.40, eller så kan man skriva tidsangivelsen som text och få den översatt till digitalt format.

Planera sin tid:

genom att räkna ut den tredje variabeln när man anger två av följande variabler: starttid, tidsåtgång och/eller sluttid. Ett exempel är om du vet att det tar 20 minuter att komma till skolan och du vet att du ska vara där kl. 8:10 – när ska du då gå hemifrån? Ett annat är om du slutar en lektion kl. 9.40 och börjar nästa kl. 10.50 - har du mycket tid däremellan eller lite? Att veta att det är en timme och 10 minuter hjälper dig att planera.


Vi söker feedback för att kunna utveckla detta verktyg vidare!

- Går det att förstå och använda appen på ett lätt sätt?
- Fungerar den alltid som det skall?
- Löser den ett problem som många har i vardagen?
- Finns det någon annan fråga relaterad till tid som vore särskilt hjälpsam att adressera i samma app?

Kontaktpersoner:

Emil Apelgren - xEmil
emil.apelgren@xlent.se

Julie Axelsson
julie.axelsson@me.com