Subscribe to our newsletter:

EduMe - Lettergrepen

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

De EduMe app “Lettergrepen” is een onderdeel van de succesvolle reeks educatieve EduMe apps. Ook deze app is ontwikkeld voor en met kinderen die moeite hebben met het opsplitsen van woorden in lettergrepen. Deze app legt op een eenvoudige manier de theorie uit in de vorm van instructiekaartjes en 7 oefeningen. Naast de 7 oefeningen bevat de app ook 4 toetsen waar je 200 moeilijke woorden leert opsplitsen in lettergrepen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden gemaakt. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool groepen 7, 8 en brugklas. De volgende onderwerpen worden in de app behandeld: 1. Wat zijn lettergrepen? 2. Twee-lettergrepen woorden opsplitsen. 3. Woorden met drie of meer lettergrepen opsplitsen. 4. Open en gesloten lettergrepen. 5. Lettergrepen gebruiken bij het afbreken van zinnen. 6. Lettergrepen gebruiken bij het samenstellen van woorden. 7. Uitzonderingen en regels bij het opsplitsen van woorden. 8. Vier toetsen samengesteld uit 200 moeilijke woorden Direct na afloop maar ook op een later tijdstip, kan de leerkracht/ouder de oefening nalopen en alle antwoorden terughalen in de vorm van schermafdrukken. Op deze manier is het eenvoudig om de oefening samen te evalueren.