Subscribe to our newsletter:

Sugoi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng tra cứu từ điển, Kanji, ngữ pháp và xem tin tức do nhóm admin của trang fanpage Sugoi xây dựng. Đây là phiên bản app Tiếng Việt - Japanese, Phiên bản quốc tế với tiếng Anh- Japanese sẽ được công bố trong thời gian gần nhất.