Subscribe to our newsletter:

Slovohrátky

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Slovohrátky jsou první odborná logopedická aplikace s jejíž pomocí můžete procvičovat správnou výslovnost dětí zejména v předškolním věku.

Jedná se o třináct logopedických souborů – sešitů, zaměřených na procvičení těch hlásek, jejichž výslovnost dětem činí nejčastěji potíže. Hlásky jsou vždy začleněné do jednoduchého motivačního příběhu. Z něj pak vyplývá nápodoba zvuků, dechová a artikulační cvičení a také procvičování hlásky ve slovech. Ručně malovaná grafika je přizpůsobena dětskému vnímání.

Autorkou souborů je Mgr. Helena Kolbábková, logopedka speciálně pedagogického centra při MŠ a ZŠ logopedické v Brně. Aplikaci poskytla záštitu Asociace logopedů ve školství ČR a její předseda Mgr. Alexandr Bednář. SLOVOHRÁTKY jsou zatím jedinou oficiální odbornou logopedickou mobilní aplikací v České republice, doporučovanou rodičům a pedagogům jak samotnou Asociací, tak i jejími členy.

Každý sešit se věnuje jedné hlásce nebo skupině hlásek, konkrétně:
ĎŤŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, Ř a také asimilaci sykavek CSZ – ČŠŽ, tři sešity jsou zaměřeny na hlásku R (R se shluky DR a TR, R ve spojení se samohláskami, R ve všech spojeních).

Každý sešit obsahuje v základu 6 cvičení, Čtený příběh, dechové cvičení, artikulační cvičení, nápodoba zvuku, obrázková slova k procvičování, pexeso.Postupem času plánujeme přidávat další cvičení a zábavné hry a dále aplikaci rozvíjet.

Sešit má “povinné” části, které je nutné aspoň jednou projít v daném pořadí. Po ukončení jednoho cvičení se “odemkne” cvičení následující. Cvičení doprovází Avatar (víla, skřítek) a v klíčových momentech posouvá děj a dále vše vysvětluje.