Subscribe to our newsletter:

VCar

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

VCar - Phần mềm điều khiển cửa trên xe ô tô.

Được phát triển dựa trên nhu cầu điều khiển(đóng/mở) cửa xe ô tô bằng điện thoại thông minh bới VNEST Group.
Với sự hợp tác xây dựng mạch điểu khiển của IDDC Group và chuyên gia nghiên cứu thị trường ô tô HoanNT.

Phần mềm có khả năng:
+ Điều khiển đóng mở cửa
+ Tự động kết nối sau khi ra ngoài vùng sóng Bluetooth.
+ Tự động mở cửa khi đến gần và khóa cửa khi đi xa dần.
+ Tìm xe trong bãi.