Subscribe to our newsletter:

Thế Giới Song Ngữ

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • News
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Một trong số các phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả nhất là dịch song ngữ, cải thiện vốn từ vựng rõ rệt, là cơ sở để học nghe nói, viết luận tốt hơn.
"Thế Giới Song Ngữ" luôn luôn cập nhật các mẩu báo song ngữ Anh-Việt, Pháp-Việt, Hàn-Việt, Đức-Việt,.... mới nhất, giúp các bạn vừa có thể cập nhật tin tức, lại vừa luyện học tiếng rất tự nhiên.
Dữ liệu vẫn đang được cập nhật.