Subscribe to our newsletter:

Aztec Horoscope

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

ENGLISH

Discover the esoteric world of the Aztecs! The Aztec horoscope offers a unique opportunity to explore ancient beliefs in destiny that for hundreds of years shaped the lives of peoples of pre-Columbian Mesoamerica. The content of this software is not a fake: it is strictly based on pre-Hispanic ritual calendar cycles and original sources. They reveal the complexity of Aztec divinatory art developed by a highly advanced civilization.

According to Aztec beliefs each day is ruled by a specific configuration of cosmic forces that influence the life on earth. The ritual calendar helps to reveal this divine influence, so why don’t you find out your destiny!

How to make the best use of the good fate resulting from a favorable date of birth? What is the best moment for a marriage ceremony, an enterprise or other activities? What to do to change a bad destiny? How can you avoid a bad luck? The Aztec Horoscope brings answers to these questions and many others you may have.

Features:
- birthdays and anniversaries are imported from your Contacts to be handy inside the application – check the destiny of your family and friends!
- a brief introduction to Aztec calendar and beliefs included


ESPAÑOL

Descubre el mundo esotérico de los aztecas! El horóscopo azteca ofrece la única posibilidad para explorar las antiguas creencias en el destino que por los siglos determinaban las vidas de las sociedades de Mesoamérica precolombina. El contenido de este programa no es una falsificación: está directamente basado en las cuentas calendáricas rituales de origen prehispánico y en las fuentes originales. Éstas revelan la complejidad del arte adivinatoria azteca desarrollado por una civilización muy avanzada.

Según las creencias aztecas cada día está determinado por una configuración específica de las fuerzas cósmicas que influyen la vida en la tierra. El calendario ritual ayuda descubrir esta influencia divina.

¿Qué hacer para cambiar el destino malo? ¿Cómo puedes escapar la mala suerte? ¿Cómo aprovechar la buena suerte que resulta de una fecha del nacimiento favorable? ¿Cuál es el mejor momento para la ceremonia del matrimonio, una empresa u otras actividades? El Horóscopo azteca trae respuestas a estas preguntas y a muchas otras que puedes tener.

Rasgos:
- fechas del nacimiento y aniversarios son importados de los Contactos – puedes ver fácilmente el destino de tus parientes y amigos!
- se incluye una breve introducción al calendario y creencias aztecas


POLSKI

Odkryj tajemniczy świat wróżb azteckich! Horoskop aztecki daje Ci wyjątkową szansę poznania pradawnej wiary w przeznaczenie, która przez stulecia kształtowała życie ludów zamieszkujących obszar prekolumbijskiej Mezoameryki. Przepowiednie i horoskopy zawarte w programie nie są wymyślone: bazują na autentycznych cyklach kalendarzowych z czasów sprzed hiszpańskiej konkwisty i oryginalnych źródłach pisanych. Odsłaniają przed Tobą złożoną sztukę przepowiadania przyszłości rozwiniętą przez wspaniałą cywilizację.

Zgodnie z wierzeniami Azteków każdym dniem rządzi specyficzna konfiguracja kosmicznych sił, które wpływają na życie na Ziemi. Rytualny kalendarz pozwala odkryć ten nadnaturalny wpływ – przekonaj się więc, jaki czeka Cię los wyznaczony przez datę Twoich narodzin!

Jak najlepiej wykorzystać pomyślną wróżbę wynikającą z korzystnego dnia narodzin? Jaki jest najlepszy moment na zawarcie małżeństwa czy założenie własnego biznesu? Co zrobić, by odwrócić niepomyślne przepowiednie? Jak odmienić zły los? Horoskop aztecki przynosi odpowiedzi na te pytania.

Wybrane funkcje:
- daty urodzin i rocznic są automatycznie importowane z Kontaktów, byś miał je pod ręką w programie – odkryj przeznaczenie osób z Twojej rodziny i przyjaciół!
- W dołączonej Pomocy znajdziesz krótkie wprowadzenie do elementów kalendarza Azteków