Subscribe to our newsletter:

לך תביא

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

חוויית קנייה חדשה מובטחת

לא עוד פתקים ורשימות

לא עוד שוטטות חסרת תקווה בין המדפים

הדרך הנוחה והפשוטה לקנות את מה שצריך

חוסכת זמן וכסף

יתרונות האפליקציה
--------------
מכילה רשימת מוצרים בסיסית
ניתן לחפש מוצר, ואם לא קיים ניתן להוסיף בקלות מוצר נוסף
ניתן למחוק מוצר ע"י תנועת הזזת האצבע לצדדים
אנימציה כשמוסיפים מוצר לרשימה
מונה סוגי מוצרים לקנייה
חיווי סוגי מוצרים לקנייה על אייקון האפליקציה כשהיא סגורה
אישור קניית מוצר בלחיצה אחת
ניתן לאתחל את רשימת הקנייה בלחיצה אחת
סובבו את המסך לכתיבת שמות ארוכים של מוצרים

נשמח לשמוע אם אהבתם את האפליקציה והצעות לשיפור