Subscribe to our newsletter:

Linkiem

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • News
I want this app
Download from AppStore

Linkiem.com on iPhone

It is a free application to follow new articles on linkiem.com blog.

Netizens blog is a set of comments, articles, insights and analysis on inspiring, unique and useful internet's products and trends on interactive and integrated marketing. Authors are Netizens emloyees.


Linkiem.com na iPhone

To bezpłatna aplikacja, która służy śledzeniu nowych artykułów na blogu Linkiem.com.

Blog agencji Netizens jest zbiorem komentarzy, artykułów, spostrzeżeń i analiz na temat ciekawych, wyjątkowych, dobrych czy użytecznych realizacji internetowych oraz zjawisk w branży interactive i marketingu zintegrowanego. Autorami tekstów są pracownicy agencji.