Subscribe to our newsletter:

Eesti eFloora I. Puud ja põõsad

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Selle määraja abil saab kindlaks teha, millised puud ja põõsad kasvavad Eesti metsades, puisniitudel, parkides või aedades. Määraja sisaldab ligi 140 liiki – enamuse kodumaistest puu- ja põõsaliikidest (v.a. mõnede perekondade raskesti eristatavad liigid) ning ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavad võõrpuud.

Määraja kasutamisel pea meeles:
1. Igal lehel tuleb valida antud tunnus(t)e kahe võimaluse vahel.
2. Valiku tegemiseks klõpsa sellel nupul, mille tekst sobib määratava isendi kirjeldusega paremini.
3. Tunnuseid illustreerivad pildid iseloomustavad tunnust üldiselt, mitte konkreetset liiki, mida hetkel määratakse.
4. Igas määramisjärgus võid pöörduda tagasi eelmise tunnuse valikute juurde klõpsates vastaval nupul vasakul ülal.
5. Igas määramisjärgus saad pöörduda uuesti määraja algusesse klõpsates nupul “Määra”.
6. Määramise lõpus, klõpsates liigi nimel, milleni jõudsid, ilmub lehekülg, kust leiad liigi eesti- ja ladinakeelse nime, taime pildid ja lühikirjelduse.
7. Rakendus võimaldab teha iga liigi kohta kuni kaks pilti, kirjutada märkusi ja saata neid e-meiliga.
8. Samuti võid saata enda pildistatud taimefoto koos asukoha geograafiliste koordinaatide, nime ja lisatekstiga oma Facebook’i.

Autorid
See määraja valmis Trieste Ülikooli (Itaalia) ja Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli koostöös.
Autorid: Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos, Malle Leht, Tiina Randlane
Pildid: Andrea Moro

Arkvara arendaja:
Divulgando Srl
Corso Italia, 31
34122 Trieste
ITALY

ITALIANO------------------------

Grazie alla cooperazione tra l’Università di Trieste, l’Università di Tartu, l’Università Estone di Scienze della Vita e Divulgando srl., KeyToNature ha creato la prima applicazione per iPhone and iPod Touch che consente di scaricare una guida agli alberi ed arbusti dell’Estonia.

L’applicazione permette di:
1) Identificare più di 140 specie di piante legnose presenti in Estonia;
2) Leggere i file esplicativi e guardare la galleria di immagini;
3) Effettuare ricerche per parole chiave;
4) Inviare le specie identificate su Facebook;
5) Fare fotografie e note, ed aggiungerle alla propria guida, usandola come notes elettronico tascabile;
6) Inviare per posta elettronica i nuovi contenuti multimediali (foto e note) salvati sul proprio iPod Touch o iPhone.

L’applicazione – che da oggi è disponibile sull’ Apple Store – è sviluppata in lingua Estone, come prototipo che verrà presto esteso all’intera flora del Paese.

Ulteriori informazioni: http://guide.divulgando.eu/eestieflora

Chi fosse interessato allo sviluppo di questa applicazione per chiavi in lingua italiana non esiti a contattarci.


ENGLISH-------------------

Thanks to the cooperation between KeyToNature, the University of Tartu, the Estonian University for Life Sciences and Divulgando srl we have now the first application for iPhone and iPod Touch that allows the identification of trees and shrubs of Estonia. The application allows you to: 1) Identify more than 140 trees and shrubs present in Estonia; 2) See the explanatory files and access the photo gallery; 3) Search by keywords; 4) Post the identified species in Facebook; 5) Take pictures and add field notes to your guide; 6) Send via email multimedia content (pictures and notes) stored in the device (iPod Touch and iPhone). The application - which is now available on the App Store - was developed in Estonian,as a prototype to be extended soon to the whole flora of the country.

More info is here: http://guide.divulgando.eu/eestieflora/