Subscribe to our newsletter:

Rambits Childhood

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Thai-G ขอนำเสนอ การ์ตูนดีๆแฝงแง่คิด มาให้คุณได้อ่าน

จุดเริ่มต้นของการเลือก เพื่อการเติบโตว่าจะเป็นอะไร ภาคต้นที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่า Rambits ในวัยเด็ก การดำเนินชีวิต และจุดเปลี่ยนของการก้าวไปสู่การเป็น Rambits สีขาวหรือสีดำ

"ทารกแรกเกิดของเผ่าพันธุ์แรมบิทส์ล้วนเกิดมามีสีเทา ๐-๑ ปีแห่งการเลี้ยงดูและเติมเต็มชีวิตของแรมบิทส์ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ในวัย ๐-๑๘ ปี และเข้มข้นยิ่งนัก หากต้องเลือกว่า จะเป็น แรมบิทส์สีดำ หรือ แรมบิทส์สีขาว"

อะไรคือเส้นแบ่งความดีกับความชั่ว

อะไรคือเส้นแบ่งความรักกับความแค้น

อะไรคือเส้นแบ่งการปกป้องกับการป้องกัน

ผลงานการ์ตูนที่เกิดจากงานเขียนชนะการประกวดเรื่องของสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เรื่องสำหรับหนังสือการ์ตูนของ “วราห์ชา” ผนวกกับการสร้างสรรค์ภาพที่ทรงพลังของ “ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์” นักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่

** วิธีอ่านการ์ตูน : ปรับไอโฟนหรือไอทัชในแนวนอน พลิกหน้าแบบอ่านหนังสือ เมื่อแตะใกล้แถบชื่อเรื่องสีเทาจะมีปุ่มลัด ปรากฏให้ใช้สำหรับตั้งค่าพื้นหลังหรือกลับไปหน้าสารบัญ **