Subscribe to our newsletter:

kiedyforsa.pl

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

POLSKI

Zaledwie po kilkunastu godzinach od premiery:
#1 Top Free PL App Store (!)
#1 Top Free Finance PL
#2 Top Free Finance Ireland
#39 Top Free Finance US App Store
Program cały czas utrzymuje się w kategorii What's Hot (Finance).

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!

Chcesz wiedzieć, kiedy pieniądze, które przelewasz, dotrą wreszcie na wskazane konto? Albo kiedy Ty je otrzymasz, gdy wiadomo, kiedy ktoś zlecił przelew na Twoje konto?
Teraz wystarczy skorzystać z DARMOWEGO programu kiedyforsa.pl!

Nie musisz mieć połączenia z Internetem: kiedyforsa.pl na iPhone'a i Poda Touch ma wbudowaną bazę sesji bankowych, którą możesz zaktualizować w razie potrzeby, gdy masz dostęp do Internetu.

Korzystanie jest bardzo proste:
1. Ustal czas zlecenia przelewu. Możesz pozostawić domyślny bieżący lub podać inny.
2. Podaj bank, z którego został zrobiony przelew...
3. ... oraz bank, do którego mają trafić pieniądze.
Bank można wybrać z listy lub ustalić automatycznie na podstawie zeskanowanego numeru IBAN*.
4. Otrzymasz informację, kiedy bank docelowy uzna przelew, księgując pieniądze na koncie beneficjenta.

Program kiedyforsa.pl jest dostępny w wersji na iPhone i iPod Touch dzięki ANTiSoftware.

UWAGA
kiedyforsa.pl obsługuje obecnie banki mające oddziały na terenie Polski.


*Rozpoznawanie nazwy banku na podstawie numeru IBAN jest opcją dodatkową. Zachęcamy do korzystania z tej bardzo wygodnej funkcji.

-------------------------------------------------------------------
ENGLISH

In less than 24 hours since the release
#1 Top Free PL App Store (!)
#1 Top Free Finance PL
#2 Top Free Finance Ireland
#39 Top Free Finance US App Store
The app is listed in the What's Hot section on App Store.

Many thanks for so huge interest!

Do you want to know when the money you transferred will reach the beneficiary's account? Or when will you finally get the money you expect from someone else?
Now you can use the FREE kiedyforsa.pl on your iPhone or iPod Touch!

You don't need to have an Internet connection: kiedyforsa.pl for iPhone and iPod Touch has a built-in database containing bank transfer sessions. You can update the database on demand, whenever Internet connection is available.

Using is trivial:
1. Define the transfer order time. You can use the default (current) time or choose any other time.
2. Choose the bank from which a transfer has been issued...
3. ... and the destination bank.
Banks can be either picked from a list or discovered automatically based on the scanned IBAN bank account number*.
4. You will get the information, when the destination bank will book the money on the beneficiary's account.

The kiedyforsa.pl application has been made available for iPhone and iPod Touch by ANTiSoftware.

NOTE
As for now, the kiedyforsa.pl allows to check transfer times between Polish banks.


*Bank recognition based on IBAN is an extra feature. We encourage you to use this convenient method.