Subscribe to our newsletter:

AladdinCro

$1.99
iPad
Genres:
  • Weather
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

EN:
************************************
APPLICATION PROVIDES DETAIL WEATHER FORECAST FOR CROATIA BASED ON:
- CROMETEO.HR
- CROATIAN NATIONAL METEOROLOGY INSTITUTE

VERY USEFUL FOR SKIPPERS
************************************
* Maps for detail wind forecast for Adriatic Sea
* Map for detail rain precipitation
* Average sea temperature
* Weather situation for Croatia, for tomorrow

Most useful part of this Application are detail maps for wind and precipitation forecast for Adriatic Sea separated into 6 regions.

SUPPORT: dcaric@me.com


HR:
************************************
APLIKACIJA PRUŽA DETALJNU VREMENSKU PROGNOZU ZA HRVATSKU KORISTEĆI PODATKE:
- CROMETEO.HR
- HRVATSKOG DRŽAVNOG HIDROMETEROLOŠKOG ZAVODA

KORISNO ZA NAUTIČARE
************************************
* Detaljne Aladin karte za vjetar
* Aladin karte za kišu
* Prosijećna temperatura mora
* Vremensku sliku Hrvatska za sutra

Najkorisniji dio aplikacije su Aladin karte sa detaljnjim prikazom predviđanaja padalina i udara vjetra podijeljene na 6 područja.

PODRŠKA: dcaric@me.com