Subscribe to our newsletter:

Union mobilné poistenie cez SMS

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

PROSÍME, AKTUALIZUJTE SI SVOJU MOBILNÚ APLIKÁCIU.

Prinášame vynovené SMS poistenie:
- zvýšili sme poistné krytie
- nový produkt: Komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensko
- v prípade uzatvorenia poistenia z územia Slovenskej republiky (t.j. mimo medzinárodného roamingu) v sieti tuzemského mobilného operátora, neplatíte operátorovi okrem ceny poistenia žiadne ďalšie poplatky

Po novom si môžete uzatvoriť tieto 4 produkty:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí (typ "A")
- komplexné cestovné poistenie do zahraničia (typ "B")
- poistenie nákladov na zásah HZS v slovenských horách (typ "C")
- komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensko (typ "D").

Parametre nových produktov:
A) Poistenie liečebných nákladov zahraničí
-- Asistenčné služby: áno
-- Územná platnosť: SVET (okrem SR)
-- Poistná suma: 250 000 EUR
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 1,95 EUR osoba / deň

B) Komplexné cestovné poistenie do zahraničia
-- Asistenčné služby: áno
-- Územná platnosť: SVET (okrem SR)
-- Poistná suma:
--- liečebné náklady: 250 000 EUR
--- ostatné pripoistenia (úraz, zodpovednosť, batožina): pozri poistné podmienky
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 2,70 EUR osoba / deň

C) Poistenie nákladov na zásah HZS na Slovensku
-- Územná platnosť: územie pôsobnosti Horskej záchrannej služby
-- Poistná suma: 20 000 EUR
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 0,70 EUR osoba / deň

D) Komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensku
-- Územná platnosť: Slovenská republika a územie pôsobnosti HZS
-- Poistná suma: 
--- poistenie zásahu HZS: 20 000 EUR
--- ostatné pripoistenia (úraz, zodpovednosť, batožina): pozri poistné podmienky
-- Riziková skupina: turista + šport
-- Cena: 1,35 EUR osoba / deň

Detailné informácie o rozsahu poistného krytia nájdete v poistných podmienkach

Dôležité informácie o platbe:
Ak si klient uzatvorí SMS poistenie na území Slovenskej republiky prostredníctvom siete tuzemského mobilného operátora, okrem ceny poistenia (poistného) neuhrádza žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že si klient uzatvorí SMS poistenie zo zahraničia, teda s využitím služby roaming, mobilný operátor si môže účtovať telekomunikačný poplatok za uzatvorenie SMS poistenia. Presné informácie, prosím, žiadajte u svojho mobilného operátora.

Informácia o starých produktoch:
Staré produkty SMS poistenia nie je možné dojednať po 01.02.2013.

Prosíme, aktualizujte si svoju mobilnú aplikáciu.