Subscribe to our newsletter:

Skanova Skadeanmälan

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Skadat en kabel? Sett en skada på ett teleskåp eller en telestolpe? Då är vi väldigt tacksamma om du hör av dig till oss så att vi snabbare kan ta hand om skadan och minska störningarna i telenätet. Detta gör du snabbt och enkelt med vår app! - Anmäl var skadan skett med adress eller telefonens inbyggda GPS - Bifoga en bild och fyll i information om kabeln med några enkla val så att en bättre utvärdering kan göras och rätt kompetens skickas ut från början för åtgärd - Spara dina kontaktuppgifter från en gång till nästa - Lagra ärenden om täckningen är dålig och skicka vid senare tillfälle Du kan även enkelt beställa tillfällig nedtagning av ledning via appen, t.ex. vid trädfällning. Observera dock att vi inte utför själva trädfällningen. Akuta ärenden – exempelvis vid fara i trafiken eller skador på egendom – kontakta oss på 020 – 50 50 00, öppet dygnet runt Observera att felanmälan av din telefoni- eller bredbandstjänst görs direkt till din operatör och inte till Skanova.