Subscribe to our newsletter:

Nederlands Woordenboek

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Deze beschrijving is slecht vertaald :-)
English translation below


Een Nederlandse woordenboek iOS app. Bevat meer dan 49.000 woord definities. Werkt offline. Geen internet verbinding nodig een keer gedownload. Alle woorden zijn 100 procent Nederlands en zijn samengesteld in het Nederlands. Deze app is geschikt voor wie op zoek is om te leren of al vloeiend de Nederlandse taal.

Functies en Functionaliteit
✓ Werkt op de iPod Touch, iPhone, iPad
✓ Advertentie Gratis
✓ Snel zoeken
✓ Link Online artikel
✓ Unicode diakritische Ongevoelig zoeken
✓ Search For artikel op titel
✓ Change Text Size
✓ Bewaar favoriete woorden Voor Later
✓ Gelokaliseerde tot meer dan 12 talen

Toegang tot informatie
✓ Etymologie
✓ Classificatie
✓ Vertalingen
✓ Synoniemen
✓ Antoniemen
✓ Anagrams
✓ Uitspraak Gids in International Phonetic Alphabet (IPA)
✓ Uitspraak Gids in Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (SAMPA)
✓ Uitspraak Guide in Rhymes
✓ Related woordvormen
✓ voorbeeld gebruikt
✓ Afgeleide Voorwaarden
✓ Verb verbuigingen
✓ Referenties

Tekortkomingen van deze applicatie
✓ Wifi is nodig om te downloaden
✓ Tijdens het zoeken is snel, kan de lookup soms traag
✓ Geen audio bestanden zijn opgenomen voor de uitspraak van woorden
✓ Artikel kwaliteit varieert, een woord artikelen zijn zeer compleet, andere niet

Geautomatiseerde computer vertaling naar het Nederlands.
We zijn op zoek naar een menselijke vertaalde versie. Als u graag de app gratis te downloaden, boven vertalen alles en sturen naar info@grandtourdictionary.com en wij sturen u een promotionele code te downloaden.

A Dutch Language Dictionary iOS app. Contains more than 49 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary once downloaded. All words are 100 percent Dutch and are composed in Dutch. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Dutch language.

Features and Functionality
✓ Works on iPod Touch, iPhone, iPad
✓ Advertisement Free
✓ Fast Search
✓ Link online article
✓ Unicode Diacritic Insensitive Search
✓ Search For Article by Title
✓ Change Text Size
✓ Save Favorite Words For Later
✓ Localized to over 12 languages

Access to information
✓ Etymology
✓ Classification
✓ Translations
✓ Synonyms
✓ Antonyms
✓ Anagrams
✓ Pronunciation Guide in International Phonetic Alphabet (IPA)
✓ Pronunciation Guide in Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (SAMPA)
✓ Pronunciation Guide in Rhymes
✓ Related Word Forms
✓ Example Uses
✓ Derived Terms
✓ Verb Declensions
✓ References

Shortcomings of this App
✓ Wifi is necessary to download
✓ While the search is fast, the lookup can sometimes be slow
✓ No Audio files are included for pronunciation of words
✓ Article quality varies, some word articles are very complete, others are not

Automated computer translation to Dutch.
We are seeking a human translated version. If you would like to download the app for free, translate everything above and send to info@grandtourdictionary.com and we will send you a promotional download code.