Subscribe to our newsletter:

+רשימת קניות

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

רשימת קניות בסיסית ופשוטה אשר נועדה לעזור בתהליך הקניות .בסופר, במכולת או בכל מקום אחר


רשימת קניות לא משתמשת בחיבור לאינטרנט.
כל המידע נשמר
על המכשיר עצמו, ומאפשר עבודה ללא הפרעות

ניתן להוסיף מוצרים, למחוק לעדכנם.

ניתן להוסיף קטגוריות או לערוך/למחוק את הקטגוריות הקיימות.

.התוכנה שומרת את המוצרים שכבר הכנסתם בעבר לרשימה,
בעת הוספת מוצר לרשימה תופיע
זכוכית מגדלת היה והתוכנה תזהה מוצרים דומים.

לחיצה על מוצר ברשימה תסמן אותו בפס.
על מנת למחוק את המוצר מהרשימה, יש ללחוץ על כפתור עריכה
ואז ללחוץ על אייקון המחיקה ליד המוצר שאותו רוצים למחוק

קטגוריות
במסך קטגוריות תוכלו לצפות במוצרים כשהם
מאוגדים תחת הקטגוריות שלהם.

לחיצה על קטגוריה תציג את המוצר או המוצרים
השייכים לקטגוריה זו ברשימתכם.

התוכנה מגיעה עם מספר קטגוריות בסיסיות
מוגדרות מראש, אך ידכם כמעט לגמרי חופשית
לערוך או למחוק קטגוריות.

התוכנה משתמשת בקטגוריה אחר
על מנת לשייך מוצרים ללא קטגוריה ולכן אין
באפשרותכם לערוך או למחוק אותה.

שליחת הרשימה
ניתן לשלוח את הרשימה על ידי לחיצה על כפתור שליחה

שימו לב:
ייתכן וספקית השירות שלכם תחייבכם בעלות גדולה יותר משליחת הודעה אחת,
וזאת בהתאם לכמות התווים בהודעה.