Subscribe to our newsletter:

iTtendance

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Attendance list checker

- send auto sms
- daily attendance logs
- history logs


תוכנה מבית פי.די.איי.סי. טכנולוגיות המאפשרת ניהול נוכחות, שמירת דוחות והתראה באמצעות SMS בעת העדרות.
התוכנה נועדה לעזור לגננות,סייעות בגנים, הורים מלווים ובעצם למגוון רחב מאוד של קהל אשר נדרש לבצע פעולה פשוטה אך אחראית מאין כמותה – בדיקת נוכחות.

בתוכנה ניתן להזין רשימה שמית לצורך הדוגמא, של ילדים הרשומים לגן כלשהו. מרגע שהרשימה הוזנה לתוך המכשיר – יכולים הגננת, הסייעת או אפילו אחד ההורים שמצטרפים לעתים לטיול או הסעה, לבצע בדיקת נוכחות.

כאמור, לכל שם משויך מספר טלפון. עם סיום כל בדיקת נוכחות תשלח המערכת הודעת SMS המזהירה אודות ההעדרות. כמובן שבטרם נשלחת הודעת ה-SMS ועל מנת שלא להלחיץ את ההורים לחינם – האפליקציה תזהיר את מפעיל היישום אודות התלמידים שאינם נוכחים.

בנוסף, האפליקציה שומרת דוחות נוכחות. בכל עת, ניתן לפתוח את דו"ח הנוכחות ולבדוק מי היה חסר ומי נכח בכל עת.