Subscribe to our newsletter:

Visma Stämpla

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Appen Visma Stämpla ger användare av internettjänsten Visma Stämpla möjlighet att göra in- och utstämplingar via sin iPhone. Appen följer de inställningar som finns i internettjänsten Visma Stämpla och synkroniseras fortlöpande över nätet. Det gör att informationen i appen hela tiden är uppdaterad.
Appen Visma Stämpla är kostnadsfri, men kräver att användaren har tillgång till internettjänsten Visma Stämpla.

INNEHÅLL:
Stämpla in/ut - registrering i realtid
Registreringar - ger översikt över en dagsregistrering och möjlighet till manuell registrering av händelse
Saldo - visar beräknade saldon av flex, tidssaldo, komp och semester
Medarbetare - visar alla kollegor som använder Visma Stämpla: Vilka som för tillfället är instämplade visas med grön markering. Du kan även ringa, skicka sms och mejla direkt till dina kollegor.