Subscribe to our newsletter:

Adding Apples HD - Norsk

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

★ Listed on BEST 10 KIDS APPS FOR 2011 at BestAppsForKids.com ★ Listed on Technology in Education's Best Apps - 2011! "Best app to teach Additions" ★ Listed on A4cwsn's Top 100 Favorite Apps of 2011! ★ "A wonderful app to teach additions." - Technology in Education, techinspecialed.com ★ "I found Adding Apples and Subtracting Sardines to be clever takes on Math manipulatives and a fun way to teach basic addition and subtraction skills" - The iPhone Mom, theiphonemom.com ★ "Adding Apples is an incredibly valuable hands-on learning tool for children who aren’t yet ready to move onto abstract addition and still need objects to count up with. The pressure-free learning environment is a perfect way to build confidence in young children and those who struggle with math." - Overall Rating: 5/5 - Reviewed by AppsForHomeschooling.com ★ "The interactive elements of the app is very engaging and will keep the kids entertained even as they are learning to count or add." - iHeartThisApp.com ★ We are Featured on the MWA's Banner Program. http://momswithapps.com/banner-program/ Adding Apples er en morsom måte å lære grunnleggende matte med flott og interaktiv 3D grafikk. Denne nye app'en er veldig intuitiv og har mange elementer å utforske, oppdage og lære! Den naturlige og logiske interaktiviteten vil hjelpe ditt barn å få en solid forståelse for grunnleggende matematikk. DITT BARN VIL LÆRE Å: ✔ Løse addisjonsoppgaver fra 1+1 helt opp til 9+9 ✔ Telle fra 1 til 18 både visuelt og verbalt (Norsk) ( For variasjon og for å være sikker på at alle tall blir brukt og i forskjellige kombinasjoner, vil de aktive tallene bli markert når riktig utregnet. Når alle tallene er markert, nullstilles tastene ) FUNKSJON: ✔ Enkelt å flytte epler kontrollert ved å peke/dra HA DET GØY MED Å: ✔ Leke med eplene (naturlig fysikk i 3D) ✔ Leke med opptjente Gull-mynter ✔ Se hvordan Wormy i Sum tasten reagerer på forskjellige valg ✔ Flott grafikk, animasjoner og lyder ✔ Motta en gull-mynt for hvert riktige svar ✔ Samle gull-mynter, og jobbe mot 3 forskjellige pokaler ✔ Se statistikk på antall gull-mynter og epler som er samlet ✔ Pakk inn eplene mens de telles INNSTILLINGER: ✔ Sett høyeste tall ✔ Aktiver/deaktiver Markering av riktige tall ✔ Lag opp til 3 bruker ✔ Lagre statistikk og instillinger for hvert barn ✔ Se statistikk-oversikt i start-menyen for hvert barn ✔ Egne instillinger for hvert barn ✔ Automatisk Slett og Plus tast - AV/PÅ ✔ Musikk AV/PÅ ✔ Nullstill alt Ekstra statistikk for lærere/foreldre: ✔ Nøyaktighet totalt ✔ Nøyaktighets-historie ved hver oppnådde pokal og spor fremgang ✔ Riktige svar totalt ✔ Feile svar totalt Bli med nybyggerne og opplev deres lystige markedsstemning mens de velger, teller, pakker og seller sine epler! Anbefalt alder: 3-8 Video: http://vimeo.com/29496780 Operatio is a member of Moms With Apps, a collaborative group of family-friendly developers seeking to promote quality apps for kids and families. Operatio is a Featured Member of ikidapps.com/