Subscribe to our newsletter:

Vállalkozások

$5.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

A Vállalkozások indítása és működtetése című tankönyv ma időszerűbb, mint valaha, hiszen a korábbi gazdasági tanoktól eltérően, melyek szerint a nagy hal megeszi a kis halat, napjainkban a kisvállalkozásoktól várják sokan, hogy gyógyírt hoznak a nem nemzetközi válság által okozott, de általa méginkább kiélezett gazdasági bajainkra. Amikor a nagyvállalatok leépítenek, elbocsátanak, növelik a munkanélküliek táborát, a kisvállalkozások kiegyensúlyozó szerepet tölthetnek be a foglalkoztatás terén. Meglehet, e várakozások eltúlzottak, az azonban kétségtelen, hogy a vállalkozások rugalmas szereplői és gyakran egyensúlyteremtő szereplői a piacnak. Hogyan tervezzünk, indítsunk és működtessünk sikeres, fenntartható, vagy életciklusa lezárultával eladható vállalkozást?
(Csapó Krisztián – Petheő Attila)