Subscribe to our newsletter:

Luật Dân Sự Việt Nam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

•Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 gồm có 777 điều, chia thành 7 phần và 36 chương.

•Phần mềm Luật Dân Sự VN sẽ giúp việc tìm hiểu, tra cứu trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phần mềm Luật Dân Sự VN không chỉ liệt kê đầy đủ 777 điều luật dưới dạng chương, mục rõ ràng, mà còn có 2 chức năng tìm kiếm và tùy biến giao diện ứng dụng.

•Trong chức năng tìm kiếm, từ khóa sẽ được highlight trong kết quả tìm được.

•Những ứng dụng text-based thông thường sẽ gây nhàm chán cho người sử dụng, tuy nhiên giao diện hài hòa và đa dạng của Luật Dân Sự VN sẽ làm hài lòng hơn khi sử dụng chương trình.