Subscribe to our newsletter:

Szwedzki - Szybki start

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja "Szwedzki - Szybki start" jest integralną częścią książki "Szwedzki - Szybki start". Do poprawnego działania wymagane jest posiadanie w/w książki.

Publikacja składa się z podręcznika zawierającego prezentację 40 praktycznych tematów, w postaci dialogów, słownictwa, wyrażeń oraz zestawów ćwiczeń, audiokursu w formacie MP3 na płycie CD-ROM, oraz aplikacji do odsłuchiwania nagrań z książki na iPhone’a i iPoda.

Treść publikacji podzielona została na 40 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera dialog lub tekst, słówka do zapamiętania i liczne ćwiczenia. W aplikacji na iPhone'a dostępne są dodatkowo tłumaczenia dialogów i tekstów na język polski. Kurs prezentuje ok. 1500 podstawowych słów i wyrażeń oraz 400 zdań, niezbędnych w codziennej komunikacji na podstawowe tematy. Przy każdym rozdziale książki wydrukowano kody obrazkowe, umożliwiające słuchanie nagrań tekstów z książki przy pomocy darmowej aplikacji na iPhone’a.

-------------

"Szwedzki - Szybki start" is an application forming an integral part of a book of the same title. To use the application it is necessary to have the book.

The publication consists of a textbook that covers 40 everyday subjects and includes dialogues, vocabulary lists, exercises, MP3 audiocourse on a CD-ROM, and an iPhone and iPod application that allows to listen to the recordings from the book.

The publication is divided into 40 chapters. Each chapter contains a dialogue or a text, a list of vocabulary to learn and a set of exercises. The iPhone/iPod application also includes translations of the dialogues and texts into Polish. The course presents about 1,500 basic words and expressions, as well as 400 sentences that are essential for everyday communication. Each chapter of the book contains a special QR code that allows to listen to the recordings from the book with the free application for iPhone/iPod.