Subscribe to our newsletter:

Luật Hình Sự Việt Nam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

•Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 
Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

•Phần mềm Luật Hình Sự VN sẽ giúp việc tìm hiểu, tra cứu trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phần mềm Luật Hình Sự VN không chỉ liệt kê đầy đủ 346 điều luật dưới dạng chương, mục rõ ràng, mà còn có 2 chức năng tìm kiếm và tùy biến giao diện ứng dụng.

•Trong chức năng tìm kiếm, từ khóa sẽ được highlight trong kết quả tìm được.

•Những ứng dụng text-based thông thường sẽ gây nhàm chán cho người sử dụng, tuy nhiên giao diện hài hòa và đa dạng của Luật Hình Sự VN sẽ làm bạn hài lòng hơn khi sử dụng chương trình.