Subscribe to our newsletter:

Words Kids

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

Words Kids is a game that combines fun with practicing perceptiveness, memory and learning foreign languages. Your job is to find given words on the board filled with letters.

Words are written horizontally, vertically or diagonally depending on the difficulty level. The most effective method for finding words practices perceptiveness, memory and text analysis skill.

Apart from the game in one of the four available languages (Polish, English, Spanish and French), the player can check the translation of the found word in a chosen language. In dictionaries, there are only the most popular and most frequently used words.

The game includes many colorful pictures illustrating meaning of the words.

You may suggest a new word that will be added to the future version of Words Kids on http://wordskids.mobilemadness.pl/pl/

Available game options:
4 dictionaries: Polish, English, Spanish and French
translation of words
pictures illustrating the found words

Become a master of Words Kids!
###############################################
Words Kids to gra łącząca zabawę z trenowaniem spostrzegawczości, pamięci oraz nauką języków obcych. Twoim zadaniem jest znalezienie określonych słów na tablicy wypełnionej literami.
Słowa pisane są w poziomie, pionie lub skosie, zależnie od poziomu trudności. Najbardziej efektywna metoda wyszukiwania słów trenuje spostrzegawczość, pamięć oraz zdolność do analizowania tekstu.
Oprócz gry w jednym z czterech dostępnych języków (polski, angielski, hiszpański i francuski), gracz ma możliwość sprawdzania tłumaczenia znalezionego słowa na wybrany język. W słownikach wybraliśmy tylko te słowa, które są najbardziej popularne i najczęściej używane.

Gra zawiera mnóstwo kolorowych obrazków ilustrujących znaczenie słów.

Możesz zasugerować nowe słowo, które zostanie dodane w przyszłej wersji Words Kids na stronie http://wordskids.mobilemadness.pl/pl/

W grze dostępne są:
4 słowniki: polski, angielski, hiszpański i francuski
opcja tłumaczenia słówek
obrazki ilustrujące wybrane słowa

Zostań mistrzem Words Kids!