Subscribe to our newsletter:

mHypoteka

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

English:
Which mortgage is best for you? How to compare offers from banks? How to find out, how much will you pay for your loan at all? How much will be monthly payment of loan? Application mHypotéka will give you answers!

Slovak:
Viacerí z nás sa ocitnú v situácii, keď si treba zriadiť hypotekárny úver. Ktorá hypotéka sa Vám oplatí? Ako porovnať ponuky bánk? Ako ľahko zistiť, koľko zaplatíte za úver? Aká bude mesačná splátka úveru? Aplikácia mHypotéka Vám odpovie na tieto otázky!

Aplikácia je vám pomôže, keď si chcete:
- zriadiť hypotekárny úver,
- porovnať ponuky bánk,
- vypočítať mesačnú splátku,
- vizuálne porovnať výšku istiny a úroku.

Interaktívne prostredie Vám umožňuje intuitívnym spôsobom zadať:
- celkovú sumu úveru,
- dobu, po ktorú budete úver splácať,
- percentuálnu úrokovú sadzbu, ponúkanú bankou na daný typ úveru.

Po nastavení parametrov, si môžete prezrieť podrobný splátkový kalendár za jednotlivé obdobia, a grafické znázornenie výšky splátky, ktorá je rozdelená na:
splátku úroku, splátku istiny.