Subscribe to our newsletter:

Zorgdoc

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Zorgdoc is een innovatieve, online oplossing voor het medicatieoverzicht waarin de patiënt centraal staat. De week van de patiëntveiligheid, van 14 tot 18 november, grijpt Zorgdoc aan als vooraankondiging van de lancering begin 2012.

In 2007 werd met de ontwikkeling van Zorgdoc begonnen. Het project is oorspronkelijk gestart om voor poliklinische apotheken de medicatie-intake te verbeteren en te vergemakkelijken . De rol van de patiënt wordt daarbij als essentieel gezien omdat de patiënt uiteindelijk, zeker in de thuissituatie, de enige is die weet welke medicijnen gebruikt worden.
In 2008 werd in de richtlijn vastgesteld dat de dokter voor elk contact een actueel overzicht ter beschikking moest hebben. De belangrijke rol van de patiënt en de eis dat er bij elk contact met de arts een juist overzicht aanwezig moet zijn vormen de twee basisingrediënten voor de vorm waarin Zorgdoc wordt gelanceerd.

Cees Schaap en Sven Berkvens-Matthijse, met een lange staat van dienst in de organisatorische praktijk van de gezondheidszorg, zijn met de ontwikkeling van Zorgdoc gestart. Het bleek dat er met de bestaande software voor de zorg geen bevredigende oplossing te vinden is om de patiënt op de juiste wijze te betrekken bij het medicijngebruik.

Het doel van Zorgdoc is om het mogelijk te maken dat iedere zorgverlener uit het netwerk van de patiënt over dezelfde informatie kan beschikken, zodra dat in het belang van de patiënt is en de patiënt dat dus wil. 24/7/365.
Dit is een omdraaiing van de privacyproblematiek waar de zorginstellingen zich voor geplaatst zien als zij op een digitale manier gegevens willen en nu zelfs verplicht moeten uitwisselen. De patiënt staat bij Zorgdoc zelf aan het stuur of delegeert die taak aan personen die zelf gekozen worden.

Zorgdoc wil als innovatieve oplossing die past in deze tijd, een centrale plaats in de medicatieoverdracht binnen de gezondheidszorg in Nederland gaan innemen.

Voor de introductie is de website www.hetnieuwemedicatieoverzicht.nl gelanceerd op 14 november.