Subscribe to our newsletter:

Bo og Lis

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Bo og Lis - den so er et lærebogssystem, der primært sigter mod at styrke fagligheden i danskundervisningen på Folkeskolens første og andet klassetrin. Ved at læse bøgerne, får eleverne kendskab til de vigtigste et- og tostavelsesord i det danske sprog, der er nødvendige for at kunne følge undervisningen på højere klassetrin. Parallelt med indlæringen bliver eleverne underholdt og stimuleret kreativt gennem de små og store oplevelser Bo og Lis kommer ud for.