Subscribe to our newsletter:

איטלקית - ריכוז אפליקציות ללימוד עצמי | פרולוג

Free
iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

אפליקציה לאייפד ייחודית זו הינה אפליקציה מרכזת לכל הקורסים והמוצרים שלנו ללימוד איטלקית.
מעת לעת יתווספו לה מוצרים חדשים, אותם תוכלו לבחור לנסות, ללמוד, ולרכוש.

כעת תוכלו למצוא בה:
- את ערכת שיעורי הווידיאו הנלווים לספר הלימוד של איטלקית בסיסית.
- את ערכת שיעורי הווידיאו הנלווים לספר הלימוד של איטלקית למתקדמים.
- את הקורס "איטלקית – כל אחד יכול לדבר"!
- לחצו על ה-+ הירוק באפליקציה לקבלת מוצרים נלווים נוספים, כגון: מילון דו-לשוני באיטלקית, שיחון באיטלקית, ועוד.

איך מתפעלים?
לאחר בחירת שפת הלומד (עברית), יתקבל מסך עם רשימת הקורסים.
בשלב ראשון, יש לבצע "אקטיבציה" לכל קורס, קרי, להוריד את סרטי החינם המגיעים עם גרסה זו.
בכניסה החוזרת ניתן יהיה לצפות ישירות בסרטי הלימוד, ללא צורך בהורדה חוזרת.
חשוב! סרטים שירדו למכשירך ניתנים לצפייה "אוף-ליין" – אין צורך בחיבור אינטרנטי לצפייה בהם.

שימו לב: בכל קורס ניתנים מספר סרטים להורדה בחינם, את השאר ניתן להוריד ע"י שדרוג לגרסה המלאה מתוך האפליקציה (כרוך בתשלום).

לימוד מהנה!