Subscribe to our newsletter:

Historisk atlas digital

$7.99
iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Historisk atlas digital inneholder interaktive kart som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser, fra de eldste sivilisasjoner til vår tid. De historiske kartene levendegjør verdenshistorien og kan være et verdifullt supplement til undervisning og studier. Til hvert kart er det en kort introduksjonstekst. Utvalgte kart inneholder også relevante bilder eller filmsnutter. Kartene har egne lag som kan slås av og på, og som viser f.eks. fremrykninger, besittelser og politiske grenser.