Subscribe to our newsletter:

Kuş Sütü

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Çok değerli Kuş Sütü okuyucuları,

Emin olabilirsiniz ki yıllar yılı düşüncelerimi veciz ifadeler şekline getirirken zorlandığırnın en az on katı, şimdi şu satırları yazarken zorlanıyorum. Çünkü bu uygulamada olan özet cümleleri, altmış yıl öncesinden, gelecekte faydalanacağım konu başlıkları olarak düşünmüştüm. Halbuki bu gün bunlar 3000 kadar nükteler haline geldi... Adeta şimdi bunları pazarlar gibi ifadeler kullanmaya
mecbur oluyorum, bu günü hiç düşünmemiştim. Bana göre insanın kendi yazılarını, eserlerini, hünerlerini takdim adı altında göstermeye çalışması hiç de hoş değil. Kuş Sütü, düşüncelerimin süzgecinden geçmiş hayatımla bütünleşmiş bir kısım gerçeklerdir. Bazen makroyu mikroya, bazen de mikroyu makraya taşımakla kendi kendini, ne olduğunu rahatlıkla ifade ediyor. Onun mahiyetini anlamak için bir takdimci gerekmiyor. O okunacak, kendini tanıtacak. Büyük bir hassasiyetle Kuş Sütü’nde zihni kurcalayacak, hudutları zorlayacak anlaşılmazlıklardan kaçındım. Bunları birilerine okutmak için değil, zaman zaman unutabildiğim düşüncelerimi hatırlamak üzere bir hafıza defterim gibi yazmıştım. Ümidim o ki, bunları okuyan, belki birbirlerine nakleden muhterem insanlar benden davacı olmazlar.

Maksatlarırnızı ifade etmek, fikir formasyonu ne seviyede olursa olsun insanı terletir. Hatta ölçülere gönülden bağlı olanları titretebilir. Bundandır ki Kuş Sütü, ömrümün uzun yıllarına yayılıyor. Bu nükteleri çok kereler okuyorum. Yeniden okuyorum. Dikkatle arızasız olmasına titizlik gösteriyorum. Bunlardan faydalanılması veya beğenilmek öncelikli değildir. Bilhassa Rabbıma karşı su-i edep olmamasına gayret ediyorum. Bilesiniz ki halen Kuş Sütü yazıyorum. İnşaallah gelecekte de bu yeni yazılanları okuyacaksınız. Sizlerden istifade edenleriniz de "bu da neymiş?" diyenleriniz de dua etsinler. Fuziliyat sayıyorlarsa onları meşgul ettiğim için bağışlasınlar.

Kusura bakmazsanız Kuş Sütü hakkında uzun uzun hikayeler anlatacak değilim. En iyisi onunla sizleri baş başa bırakmak .
Bilvesile hürmetlerimle sizleri selamlıyorum.

Ahmed İhsan Genç

Uygulama ile,

* Kuş Sütü vecizelerini okuyacak,
* Beğendiğiniz vecizeleri, ihtiyacı oluğunu düşündüğünüz insanlar ile kolayca paylaşabileceksiniz,
* e-posta ile paylaşım,
* SMS ile paylaşım,
* Sosyal medya üzerinden paylaşım

fonksiyonlarını kullanabileceksiniz.