Subscribe to our newsletter:

Kitab Suci.is

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Book
I want this app
Download from AppStore

App. Kitab Suci GRATIS kanthi salin basa paling akeh ing sakindhenging jagat! Lan saiki uga ana Proyek Film Gusti YESUS! MACA Kitab Suci, NGRUNGOKKE Kitab Suci, lan NDELENG Kitab Suci ora kaya biasane karo saben wong ing sakjagat.
Video! Yen cumawis sak bab, penceten icon “Film Gusti YESUS” kanggo ndeleng Sabdane Gusti muncul ing 61 perangan video saka Proyek Film Gusti Yesus. Cumawis ing pirang-pirang basa kanthi katambah basa anyar sacara ajeg.
Ora perlu tambahan ngundhuh Kitab Suci.
Versi Kitab Suci manut basa kang digunakake ing papan kono kayata Basa Arab, Basa Cina, Basa Perancis, Basa Spanyol, Basa Landa, Basa Portugis, Basa Rusia lan liya-liyane…
Mbage ayat Kitab Suci apa bae alantaran Facebook, Twitter, SMS, Email utawa Nyonto Plek mung kari mencet.
Program Kitab Suci Padinan. Kitab Suci sajroning setahun, Wulang Bebasan Padinan, lan Perjanjian Anyar sajroning 40 dina ndadekake panggiluting Kitab Suci dadi gampang.
Tandha buku, moncer lan nambah cathetan. Kowe mung kari sak pencetan saka peralatan sinau Kitab Suci kang prasaja lan mantep sacara pribadi.
Tetep ana ing sync. Kanthi Akun gratis Bible.is, tandha buku sync, moncer, lan cathetan antarane Bible.is Online (www.bible.is) lan pirantimu liyane.

BASA
Iki sakwetara basa Kitab Suci kang cumawis (daftar lengkap www.bible.is/languages)
Arab, Ashaninka, Bafut, Bulgaria, Cebuano, Cina Mandarin, Cina, Kanton, Kroasia, Cekoslowakia, Denmark, Landa, Ewe, Finlandia, Perancis, Jerman, Guaymi, Haiti, Huasteco Veracruz, Indonesia, Itali, Jepang, Malagasy, Mezquital, Ngiemboon, Portugis, Rumania, Rusia, Somali, Spanyol, Swedia, Thailand, Ukraina, Vietnam lan isih akeh maneh.

PELAYANAN
Bible.is , sakwijining pelayanan saka Faith Comes By Hearing (FCBH) pelayanan nir-laba 501 c kang mligekake tujuane kanggo wong miskin lan buta huruf sakindhenging jagat sarana audio bab Pangandikane Gusti. Saben sumbangan saka Amerika bisa ngurangi pajek.
NGGABUNGA KITA
Nggabunga paguyuban internasional kita kang saya maju alantaran www.Facebook.com/Bible.is.
Melua neng www.twitter.com/Bible.is
Mbage panemu lan kawigaten neng http://support.bible.is