Subscribe to our newsletter:

Telewizja Tu i Tam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników posiadających aktywne konto w Orange. Jeżeli nie posiadasz konta, wejdź na www.orange.pl i zarejestruj się.

Oglądaj filmy oraz telewizję w swojej komórce w aplikacji 'Telewizja Tu i Tam' w Orange. W ofercie dostępne są pakiety Hello, Fun, Extra i Full. Skorzystaj z najwyższych pakietów Full lub Extra by mieć dostęp do nawet 40 kanałów tv: krajowych, tematycznych, międzynarodowych, wyświetlanych na pełnym ekranie, wiele filmów fabularnych i seriali.
Przełączaj kanały jednym ruchem oraz korzystaj z programu telewizyjnego on-line. Szczegóły znajdziesz tu http://www.orange.pl/telewizja-tu-i-tam/pakiety.

Dla klientów telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz usług internetowych i telewizyjnych Orange Polska mozliwość płacenia za dostęp do pakietów na rachunku telefonicznym.
Klienci usługi Telewizja Tu i Tam mogą też zapłacić za pośrednictwem Paytel.

Filmy i kanały telewizyjne można oglądać w technologii mobilnej transmisji danych lub WiFi. Usługa jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z adresacji IP obowiązującej dla terytorium Polski.

The application avaiable only for users with an active account in Orange. Do not have an account? Log in on www.orange.pl.

We offer packages:Hello,Fun,Extra and Full . Take the opportunity of packages Full or Extra and watch movies and TV on your handset with the 'Telewizja Tu i Tam' application in Orange; to have access to over 40 channels: national, themed, international with full-screen viewing and a huge variety of blockbuster movies.

Flick between channels easily and access the programme guide at any time.

Read more on http://www.orange.pl/telewizja-tu-i-tam/pakiety