Subscribe to our newsletter:

Informačné Centrum Mladých

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia ICM predstavuje činnosť Informačných centier mladých, obsahuje kontaktné údaje pre každé ICM, ako aj konzultačné centrum a online poradne.

Prehľadne obsahovo i graficky sú tu umiestnené jednotlivé informačné oblasti: Informačné centrum mladých, Kariérové poradenstvo, Dobrovoľníctvo, O ľudských právach, Drogy a prevencia, Sexualita mladých.

V Informačnom centre mladých nájdu klienti bezplatné a anonymné informačno-poradenské služby z oblastí, ako je práca, vzdelávanie, cestovanie, voľný čas ale i ľudské práva, sexualita, prevencia drogových závislostí, či nákazy HIV. Konzultácie sú poskytované osobne, telefonicky a prostredníctvom e-mailu. Mladým ľuďom je k dispozícii aj najväčší informačný portál pre mládež na Slovensku www.icm.sk.

Užívateľ aplikácie sa veľmi jednoducho a rýchlo dozvie napríklad, ako správne napísať životopis, ako sa stať dobrovoľníkom, môže si stiahnuť užitočné informačné materiály, či priamo napísať konzultantovi a riešiť svoj problém. Mnoho informačných zdrojov, dôležité kontakty a prístup k užitočným informáciám tak bude mať každý vo svojom vrecku.