Subscribe to our newsletter:

Handla!

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Handla! är ett hjälpmedel för att hantera inköpslistor och innehåller även en budget.

* Skapa varor med namn, bilder och streckkod innan du handlar.
* Listor skapas genom att skapa nya eller välja tidigare varor. Om den tidigare varan har en streckkod inlagd kan den även läggas till genom att skanna in den!
* Väl i affären kan varorna, med hjälp av streckkoden “skannas av” och blir då markerade som hämtade. Självklart går det även att markera varan genom att trycka på den!
* I kassan kan får man hjälp att välja vilka kontanter som är lämpliga att betala med!
* När köpet avslutas hamnar detta som en budgetpost i budgetdelen.


Appen är utvecklad av studenter på Civilingenjörsprogrammet Datateknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Appen är i första hand tänkt att ge stöd vid inköpssituationer till personer som upplever problem med att uppfatta pengars värde och med sitt minne.