Subscribe to our newsletter:

SEB Latvia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

SEB mobilā internetbanka

Internetbanka Tavā mobilajā tālrunī – iespēja pārvaldīt savas finanses sev ērtā laikā un vietā.

• Vienkārši un ērti lietojama
• Sasniedzama no jebkuras vietas

Mobilā aplikācija Jums piedāv ā šādas iespējas:
- apskatīt savu kontu atlikumus,
- pārlūkot kontā veiktās operācijas,
- atlasīt operācijas, nosakot konkrētu laika periodu,
- atlasīt tikai saņemtos vai izejošos maksājumus,
- meklēt maksājumus pēc konkr ēta vārda vai nosaukuma,
- veikt maksājumus starp saviem SEB bankas kontiem,
- iespēja izmantot savus saglabātos maksājumu paraugus,
- veikt citus iekšzemes maksājumus,
- atrast kartē tuvāko SEB bankas filiāli un bankomātu,
- apskatīt valūtu kursus,
- uzzināt informāciju par naudas tirgus indeksiem.

Lai uzzinātu vairāk par SEB bankas sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām apmeklēt mūsu mājas lapu: www.seb.lv

SEB Mobile Internet Banking

Internet banking in your mobile phone – manage your finances from anywhere and at any time.

• Simple and easy to use
• Accessible from anywhere

The mobile application allows you to:
- view the account balances,
- overview the transactions made in the account,
- select transactions from a certain period,
- filter only incoming or outgoing payments,
- search payments by a keyword or name,
- make payments between your own SEB bank accounts,
- use your own saved template payments,
- make other domestic payments,
- find your nearest SEB bank branch and ATM,
- check the exchange rates,
- find out more about money market indices.

To find out more about services provided by SEB bank, please visit our website: www.seb.lv