Subscribe to our newsletter:

Ölspelet: Med Andra Ord Lite

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Card
  • Trivia
I want this app
Download from AppStore

## ETT SUPERKUL PARTYSPEL ##
## SKRATTFEST! ##

I "Ölspelet: Med Andra Ord" ska du förklara och försöka få dina medspelare/lagkamrater att gissa på ett specifikt ord genom att använda andra ord.

Dela upp er i två lag och ge mobilen till en person i laget, personen får ett ord och ska förklara det med andra ord. De andra i laget ska gissa vilket ordet är.

Gissar laget rätt, klicka på "poäng", klarar inte laget av ordet, klicka på pass. Laget har 60 sekunder på sig att gissa så många ord som möjligt, sedan går turen över.

Klarar laget inte av de antal ord ni kommer överens får laget ta en klunk av en dryck ni kommer överens om.

Denna version innehåller färre ord än fullversionen. I fullversionen kan du dessutom lägga till egna ord.