Subscribe to our newsletter:

NemTjekind - Rudersdal Kommune

Free
iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

NemTjek-ind er en del af Rudersdal Kommunes løsning "Min Rude".

NemTjek-ind giver dagtilbud i Rudersdal Kommune mulighed for at tjekke børn ind i dagtilbuddet, når børnene kommer og ud af dagtilbuddet, når børnene forlader dagtilbuddet.

Forældre, børn og personale kan anvende NemTjek-ind på dagtilbuddets iPads.