Subscribe to our newsletter:

Punkty Karne

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Zarządzanie własnymi punktami karnymi może być czasem trudne. Ciężko zapamiętać wszystkie mandaty, punkty i daty. Z czasem możemy zacząć się zastanawiać czy możemy otrzymać jeszcze jakieś punkty karne zanim stracimy nasze prawo jazdy.

Z naszą najnowszą aplikacją nie ma już takiego problemu! Z nowym systemem zarządzania punktami karnymi jesteśmy w stanie zarządzać i sprawdzać w jednym momencie listę naszych mandatów, obecnie obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych a także daty otrzymania i anulowania mandatów. Wszystko to dostępne w naszej aplikacji!

Główne funkcje:
- taryfikator mandatów w Polsce na rok 2012
- najnowszy system zarządzania punktami karnymi
- przypomnienia i komunikaty pomagające zarządzać mandatami
- możliwość blokady dostępu przed niepożądanymi użytkownikami poprzez kod dostępu

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Managing your own penalty points may sometimes be difficult. It's hard to remember all the mandates and dates. Sometimes we wonder if we can get another penalty point and avoid losing driving license.

With our application, there is no such problem! With the new penalty points management system, we can manage at one time, check the current number of points, the terms in which our items will be canceled, as well as checking the current schedule of charges in Poland. All of this available in our app!

Main functions:
- schedule of charges in Poland for 2012
- penalty point management system
- reminders and messages for better management
- ability to lock access to data for other users via the access code