Subscribe to our newsletter:

Iran Legal System

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Book
I want this app
Download from AppStore

این نرم افزار مشمول بر بیش از ۵۰ مجموعه قوانین و مقررات ایران از جمله آیین کیفری، آیین مدنی، تجارت، مدنی و جزا می‌باشد. این نرم‌افزار از قابلیت جستجوی قوی برخوردار می‌باشد. شما می‌توانید با جستجوی عبارت مورد نظر خود، تمام قوانین در بردارنده آن عبارت را مشاهده کنید. امکان نشان کردن و یادداشت گذاشتن برای هر ماده قانونی، فرایند دسترسی به مواد قانونی و ملاحظات شما را در مراجعات بعدی به شدت تسهیل می‌کند.

برای استفاده از تمام امکانات این نرم‌افزار و دسترسی کامل به مجموعه قوانین، شما می‌بایست مشترک این نرم‌افزار شوید:
برای اشتراک ۱ ماه ۰.۹۹ دلار
برای اشتراک ۶ ماه ۴.۹۹ دلار
برای اشتراک ۱ سال ۷.۹۹ دلار