Subscribe to our newsletter:

HotSpot Hrvatski Telekom

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Povezivanje na HotSpot
Uporabom HotSpot aplikacije olakšava se povezivanje na HotSpot lokacije. U aplikaciji na statusnom ekranu unosi se HotSpot korisničko ime i zaporka te pritiskom na tipku „Prijavi se“ započinje povezivanje na HotSpot. Po prvoj uspješnoj prijavi podaci se pamte kako bi se olakšalo sljedeće povezivanje.


Automatsko povezivanje na HotSpot
Kako bi uporaba HotSpot usluge bila što lakša, aplikacija ima mogućnost automatskog povezivanja na HotSpot lokacije. Nakon unosa korisničkih podataka, u postavkama aplikacije potrebno je uključiti opciju automatskog povezivanja na HotSpot. Uključenjem ove opcije aplikacija se pokušava spojiti na HotSpot ako je uređaj povezan na HotSpot bežičnu mrežu. HotSpot aplikacija treba biti uključena kako bi automatska prijava ispravno funkcionirala, tj. ako aplikacija radi u pozadini, automatsko spajanje na HotSpot neće raditi, već je potrebno uključiti aplikaciju.


Podešavanje podataka za T-Mobile korisnike
T-Mobile korisnicima kojima je omogućeno otvaranje HotSpot korisničkih podataka pojednostavljuje se dohvaćanje i upisivanje podataka u aplikaciju. Aplikacija postavlja destinaciju i sadržaj SMS poruke koju je potrebno poslati kako bi korisnik primio korisničke podatke za povezivanje na HotSpot. Po primitku SMS poruke, potrebno je korisničke podatke iz poruke unijeti u aplikaciju radi uspješnog povezivanja na HotSpot.


Kupnja SMS-vaučera
Korisnici svih mobilnih operatera u Hrvatskoj mogu koristiti HotSpot uslugu kupnjom SMS-vaučera! HotSpot aplikacija postavlja destinaciju i sadržaj SMS poruke koju je potrebno poslati kako bi korisnik primio korisničke podatke za HotSpot vaučer. Po primitku SMS poruke, potrebno je korisničke podatke iz poruke unijeti u aplikaciju radi uspješnog povezivanja na HotSpot.


Pretraga i pronalazak HotSpot lokacija
Pronalazak HotSpot lokacija u blizini od sada je iznimno jednostavan! HotSpot aplikacija na mapi prikazuje sve trenutačno aktivne HotSpot lokacije u cijeloj Hrvatskoj, dok se u prikazu na listi prikazuje i najbliža HotSpot lokacija, a moguće je vidjeti i plan putovanja do te kao i do bilo koje druge HotSpot lokacije!