Subscribe to our newsletter:

Fri från panikångest och panikattacker

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Hur du blir av med panikattacker och panikångest med hypnos

Panikattacker är ett resultat av felaktigt användande av vår fantasi. När denna upplevs som verklighet visar det sig ibland genom att vi blir handlingsförlamade eller reagerar irrationellt.

Med hypnos är det möjligt att bryta detta mönster, lindra panikångesten och återta kontrollen.


Bryt panikångesten med hypnos

För att minska/eliminera panikattacker är hypnos en effektiv teknik som hjälper till att förändra dina tankar och hålla dig själv under kontroll. Hypnos hjälper till att skapa nya tankegångar och mönster - så att det blir lättare för dig att hantera vardagliga utmaningar.


Vad programmet erbjuder dig:

- Du får en djup avslappning och lugn - precis när du vill ha det
- Du får dämpat din ångest och panik
- Du stärker din förmåga att styra dig själv
- Du får märkbart lättare att bryta känslan av rädsla och panik


Hur du använder hypnos mot panikångest och panikattacker

Lyssna dagligen i 21 dagar till hypnosen. Under denna period ska du reflektera över när du upplever
ångestattacker, hur de påverkar dig - och inte minst på de situationer där du inte upplever detta.
Efter 21 dagar ska du låta hypnosen göra sitt arbete och visa sin kraft.
Känn dig fri att lyssna när det behövs, eller när du bara behöver en oas av lugn och ro i vardagen.