Subscribe to our newsletter:

ติวเข้าสาธิตเกษตร ป.1

$9.99
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

แบบฝึกหัดแนวทางข้อสอบเข้าป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร ตั้งแต่ปี 2552-2554 ให้น้องๆฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุ้นเคยกับแนวข้อสอบและเพิ่มความมั่นใจในการลงสนาม-
สอบคัดเลือกจริง ครบถ้วนด้วยเนื้อหาแนวข้อสอบ, สาระน่ารู้ เกร็ดต่างๆในการรับสมัคร และการทำข้อสอบแบบจับเวลา ท่านผู้ปกครองจะได้ช่วยสอนน้องๆได้ทุกวันค่ะ