Subscribe to our newsletter:

Etiketleeswijzer

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

De Etiketleeswijzer app is een handige tool voor adviseurs, boeren en tuinders die de producten van Bayer CropScience zo effectief mogelijk willen toepassen. De app geeft een heldere toelichting op gebruikte aanduidingen op het etiket zoals de BBCH-codes en gewasgroepsnamen op basis van de DTG-lijst.

Het etiket geeft voor toepassing een groepsnaam aan en niet het gewas
Op etiketten wordt gebruik gemaakt van gewasgroepsnamen die zijn vastgelegd in de DTG-lijst (versie 2.1, Ctgb juni 2015) . Deze afkorting staat voor Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen, een officieel document van Het College Toelating bestrijdingsmiddelen. Het is soms onduidelijk of een bepaald gewas tot een gewasgroep behoort. Met de app zoekt u eenvoudig uw gewas op en de app presenteert de gewasgroep waartoe het gewas behoort. Vice versa kan op gewasgroep gezocht worden en dan geeft de app weer welke gewassen tot de betreffende gewasgroep behoren. Op deze wijze is altijd eenvoudig te controleren of een middel in een specifiek gewas is toegelaten.

Het etiket adviseert gebruik van een middel in een bepaalde BBCH-groeifase
Wanneer u op een etiket van een gewasbeschermingsmiddel leest dat een optimaal rendement van een gewasbeschermingsmiddel kan worden behaald bijvoorbeeld in de groeifase BBCH 31 – 32, dan kunt u eenvoudig met de app opzoeken welke fase dit is. De app omschrijft deze fase dan in een korte heldere tekst. Wanneer u bijvoorbeeld wintertarwe verbouwt dan vindt u in de app de volgende uitleg:
- BBCH 31: eerste knoop ten minste 1 cm boven de uitstoelingsknoop
- BBCH 32: Knoop 2 ten minste 2 cm boven knoop 1
Met deze informatie kunt op het juiste moment het gewasbeschermingsmiddel toepassen voor optimaal resultaat.

Het etiket geeft informatie over de effecten van en middel op bijen
Op het etiket staat vaak vermeld of bij toepassing van een middel rekening gehouden moet worden met bijen. Indien dit het geval is, is het relevant of een gewas aantrekkelijk is voor bijen of niet omdat bij aantrekkelijkheid van het gewas rekening gehouden moet worden met het effect op bijen. Voor ieder gewas wordt in deze app aangegeven of deze aantrekkelijk is voor bijen of niet.