Subscribe to our newsletter:

MinStrøm

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Sjekk ferske og historiske spotpriser for alle prisområder i Norge. Se alle produkter, bestill online. Kunder kan i tillegg vedlikeholde kundeopplysninger og få full oversikt over eksisterende strømkontrakter og bestillinger. Les av måleren, få beregnet kostnad for siste periode. Sjekk komplett fakturaarkiv, se kontraktenes produkt, pris, varighet, samt forbruk og kostnader siste 3 år. Bytt produkt for ønsket målepunkt.

MinStrøm er utviklet av Kraftinor AS i samarbeid med Funn IT AS. Vi vil fortløpende videreutvikle MinStrøm fra de behov og tilbakemeldinger vi får fra brukerne.