Subscribe to our newsletter:

Formulació i Nomenclatura Inorgànica

$10.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Formulació Inorgànica, oferta especial de llençament a meitat de preu! 50% de descompte només aquest mes!!!!!!

¿Alguna vegada has estat a clase de química y has sentit el nom d'hipoclorit sòdico, àcido sulfúric, o d'altres compostos similars? ¿Saps quines són las valències del clor? ¿Quin element químic se correspon amb el símbol Pu?

La formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics requereix de molta pràctica per poder arribar a dominarla en les primers nivells de Física y química (3o i 4o de ESO) y més envant poder perfeccionar-la al batxillerat. A més, és prerrequisito per poder realitzar els exàmens de química de Selectivitat con expectatives positives.

Per això, i aprofitant la tornada a les aules, durant aquest mes de setembre, t'oferim aquesta app perque practiquis amb una infinitut d'exercicis de formulació, nomenclatura y valències que proposem. Aprèn la formulació química d'una manera fàcil, divertida i entretinguda. A més, hem compost la banda sonora de l'app per tal de que el teu estudi no es faci avorrit i puguis divertir-te alhora que aprens i estudies al teu ritme.

El joc consta de 7 tipus d'exercicis:
- Símbols químics: escriu el símbol químic que correspòn a cada un dels elements existents.
- Elements químics: escriu correctament el nom de l'elemento químic que apareix en pantalla.
- Valències: esbrina quines són les valencies de cada element que se te presenta.
- Nomenclatura sistemàtica: nomena el compost que apareix en pantalla en la forma sistemàtica (també coneguda amb el nom de IUPAC)
- Nomenclatura stock: nomena el compost que apareix en pantalla en la forma de Stock
- Nomenclatura tradicional: nomena el compost que apareix en pantalla en la forma tradicional
- Formulació: escriu la fórmula química del compost que apareix nombrat en pantalla en qualssevol de les tres formas anteriors.

A més, per tal de que puguis anar aprenent i augmentant el grau de dificultat, cadascun dels exercicis de formulació i nomenclatura, apareixen subdividits segons la naturalesa del compost segons:
- Òxids
- Hidrurs
- Sals binaries
- Hidròxids
- Àcids oxoàcidos
- Sals ternaries
- Tots els compostos

Així, d'aquesta manera, ja no tindràs cap problema i podràs practicar segons el teu nivell o millorar els compostos que et costin més de treballar. Animat i fes-te amb l'aplicació abans de que acabi aquest mes. És una oferta que no pots deixar escapar i que segurament et servirar per preparar moltíssims dels exàmens que tindràs al llarg de la darrera etapa de la ESO i al batxillerat.

Pròximament, en futures actualitzacions:
- Farem que aprendre sigui com un joc. Integrarem el Game Center amb la nostra app per tal de que puguis compartir els tus rècords i veure on és que falles més en formular i anomenar compostos químics. Podràs aconseguir fer-te amb el rècord d'anomenar o formular compostos?
- Integració total amb Facebook y Twitter per tal de que puguis publicar els teus resultats amb tots els teus amics.
Pròximament, en la nostra futura actualització tot això i molt més de forma absolutament gratuïta.


També disposem de l'app en castellà, per si el teu idioma de formulació no és pas el català/mallorquí.


Gracies per la teva col·laboració =D

No deixis de puntuar les nostres apps. Per estar el dia de nous llençaments i actualitzacions, segueix-nos a les xarxes socials de moda!