Subscribe to our newsletter:

Xập Xám Pro

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Card
  • Casino
I want this app
Download from AppStore

Chinese poker, also Pusoy is a card game that has been played in the Asian community for many years. It has begun to gain popularity elsewhere because it has many features of an "exciting" gambling game:
The rules are simple—only a basic knowledge of poker hand rankings is needed to get started.
There is a large element of luck involved, therefore a beginner has a good chance of winning in the short term, even against experienced opponents. Poor players may not be so easily deterred by losses, as they can more easily attribute bad results to their cards rather than their plays.
More advanced players can still apply enough strategy to the game to give themselves a significant advantage over poor players.
---------------------------------------
Xập xám là một trò chơi với những quân bài đã được chơi trong cộng đồng Châu Á nhiều năm. Hấp dẫn bởi sự đơn giản, may mắn và cả kỹ thuật xếp bài với một lần chia bài duy nhất để có thể thắng đối thủ.
Các tập hợp bài Chinese Poker có hiệu lực và giá trị của chung

Phần trên cùng gồm 3 lá bài. Có 3 loại và theo thứ tự giảm dần như sau:
-Xám chi : 3 lá bài cùng giá trị
-Dách : 2 trong 3 lá bài có cùng giá trị
-Mậu thầu : cả 3 lá bài đều khác nhau.
Phần giữa và cuối cùng, mỗi phần có 5 lá bài. Có tất cả 9 trường hợp có thể xảy ra, và theo thứ tự giãm dần như sau
-Thùng phá sảnh : 5 lá bài đồng chất hợp thành 1 sảnh
-Tứ quí : 4 lá bài cùng giá trị và 1 lá bài thêm
-Cù lũ : 3 trong 5 lá bài cùng giá trị, và 2 lá bài còn lại cũng cùng giá trị với nhau
-Thùng : 5 lá bài đồng chất
-Sảnh : 5 lá bài hình thành 1 dãy liên tiếp.
-Xám chi : 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài còn lại khác nhau.
-Thú: có 2 lá bài cùng giá trị, 2 lá bài khác cũng cùng giá trị (khác với 2 lá bài trước) và 1 lá bài thêm.
-Dách : 2 trong 5 lá bài cùng giá trị và 3 lá bài còn lại khác nhau từng đôi một.
-Mậu dĩ : cả 5 lá bài khác giá trị, và không hợp thành 1 sảnh, và không hợp thành 1 thùng.