Subscribe to our newsletter:

Hán Nhật

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Từ điển tra cứu từ Hán Nhật.

Các chức năng chính của appli
+Danh sách 1945 từ Hán Việt Nhật
+Tra cứu theo từ Hán Việt hoặc theo chữ Kanji
+Xem chi tiết ý nghĩa và cách đọc âm Hán của chữ Kanji
+Tìm kiếm
+Lưu lại lịch sử những từ đã học
+Đưa từ yêu thích vào danh sách yêu thích
+Xóa tất cả hoặc từng từ trong danh mục Lịch sử và Yêu thích